กรุณาเลือกหัวข้อที่ต้องการติดต่อสอบถาม

พนักงานของเราจะติดต่อกลับภายใน1วันทำการ ยกเว้น วันเสาร์,วันอาทิตย์และวัดหยุดนักขัตฤกษ์

มีความประสงค์ให้จัดหาไกด์
เรามีไกด์ที่มีคุณภาพ มีความรู้ในสาชาวิชาชีพต่างๆที่ลงทะเบียนกับทริปพาร์ทเนอร์ไว้ ดังนั้นมอบหมายให่เราเป็นตัวกลางในการให้บริการจัดหาไกด์ที่ตรงตามความต้องการของคุณ
มีความประสงค์ให้แนะนำไกด์วิชาชีพ
ไกด์ของทริปพาร์ทเนอร์ได้ผ่านการคัดเลือกมาแล้วว่า เป็นตัวแทนของทุกสาขาอาชีพในทุกองค์กร ทุกสมาคมและทุกวงการ ลองให้เราได้จัดหาไกด์ให้คุณเพื่อคุณจะได้รับความรู้จากไกด์ของเราและนำไปใช้ในบริษัทหรือสมาคมของคุณได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น กรุณาติดต่อสอบถามเรา

กรุณาเลือกหัวข้อที่ต้องการติดต่อสอบถาม

พนักงานของเราจะติดต่อกลับภายใน1วันทำการ ยกเว้น วันเสาร์,วันอาทิตย์และวัดหยุดนักขัตฤกษ์

เรามีไกด์ที่มีคุณภาพ มีความรู้ในสาชาวิชาชีพต่างๆที่ลงทะเบียนกับทริปพาร์ทเนอร์ไว้ ดังนั้นมอบหมายให่เราเป็นตัวกลางในการให้บริการจัดหาไกด์ที่ตรงตามความต้องการของคุณ

ไกด์ของทริปพาร์ทเนอร์ได้ผ่านการคัดเลือกมาแล้วว่า เป็นตัวแทนของทุกสาขาอาชีพในทุกองค์กร ทุกสมาคมและทุกวงการ ลองให้เราได้จัดหาไกด์ให้คุณเพื่อคุณจะได้รับความรู้จากไกด์ของเราและนำไปใช้ในบริษัทหรือสมาคมของคุณได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น กรุณาติดต่อสอบถามเรา

10:00-19:00(ยกเว้นวันเสาร์,วันอาทิตย์และวันหยุดนักขัตฤกษ์)

ไกด์ของทริปพาร์ทเนอร์นอกจากจะสังกัดในบริษัทหรือองค์กรต่างๆแล้วนอกจากนี้ยังมีแต่ไกด์ที่เป็นแอมบาสเดอร์ของทุกวงการทุกสาขาอาชีพที่ทางเราคัดสรรมาอย่างดี ในงานบริการของเรานั้นเราจะนำเสนอแต่ไกด์มืออาชีพในทุกสาขา ที่มีมากมายหลากหลายแขนง เพื่อให้ไกด์ของเราได้นำเอาความรู้ ความสามารถที่มี ไปบริการคุณได้อย่างเต็มที่ ซึ่งบริการเช่นนี้มีเพียงแค่ทริปพาร์ทเนอร์เท่านั้นที่มอบประสบการณ์เหล่านี้ได้

ข้อดีของไกด์วิชาชีพ

1การบริหารเวลาว่างให้เกิดประโยชน์
วันเวลาของทริปประสบการณ์นั้นคุณสามารถกำหนดเองได้ สามารถเลือกเวลาว่างขององค์กร หรือ สมาชิกได้ ลงทะเบียนไกด์ ลงทะเบียนทริปประสบการณ์ฟรี
2รายได้เพิ่มขึ้น
แค่ลงทะเบียนเมนูประสบการณ์ทีคุณมีความสามารถจากองค์กรของคุณ ที่ ทริปพาร์ทเนอร์ คุณก็จะมีรายได้เพิ่มขึ้นง่ายๆและปลอดภัยด้วยการทำงานเป็นเมมเบอร์ไกด์กับเรา
3มีชื่อเสียงเพิ่มขึ้น
นักท่องเทียวจากทั่วโลกค้นหา ทริปประสบการณ์ ทำให้เมมเบอร์ไกด์มีชื่อเสียง ได้ออกสื่อต่างๆ ก็ยิ่งทำให้บริษัทของคุณมีชื่อเสียงและเป็นที่ยอมรับในวงกว้างมากขึ้น

ความไว้วางใจและความน่าเชื่อถือของทริปพาร์ทเนอร์

เรารับชำระล่วงหน้าและจ่ายเงินไกด์หลังเสร็จงาน
สำหรับเงินที่คุณชำระมาแล้วนั้น ทางทริปพาร์เนอร์จะเป็นคนดูแลให้จนจบทริป
รักษาข้อมูลส่วนบุคคล
คุณสามารถติดต่อกับไกด์โดยผ่านโปรแกรมแชทที่เราเตรียมไว้ โดยที่คุณไม่ต้องแจ้งที่อยู่ติดต่อส่วนตัว
ระบบตรวจสอบทุกผู้ใช้บริการทุกคน
ผู้ใช้บริการ เฉพาะผู้ที่ผ่านการตรวจสอบของทริปพาร์ทเนอร์มาก่อนแล้วเท่านั้น
ระบบประเมินซึ่งกันและกัน
ทั้งผู้ใช้บริการและไกด์ผู้ให้บริการ ต่างฝ่ายสามารถประเมินกันก่อนล่วงหน้าก่อนเริ่มทริป
ห้ามการชำระเงินให้กันโดยตรง
เพื่อความโปร่งใสในค่าทริปของผู้ใช้บริการ ห้ามเรียกเก็บเงินเพิ่มที่หน้างาน
ขั้นตอนการใช้บริการ
เรามีขั้นตอนการใช้บริการของทริปพาร์ทเนอร์โดยเฉพาะ เพื่อให้การติดต่อและทำสัญญาร่วมกันเป็นไปอย่างปลอดภัยและไร้กังวล

คำถามที่พบบ่อยๆ

การออกใบเสร็จรับเงิน
ในตอนนี้ เว็ปไซด์ของทางเรายังไม่สามารถออกใบเสร็จได้แต่สำหรับท่านที่ต้องการใบเสร็จ สามารถติดต่อได้ที่ อีเมล info@trippartner.co ยอดเงินในใบเสร็จจะเป็นยอดรวมของค่าบริการกับค่าใช้ระบบ(ยอดชำระทั้งหมด) ※ตามปกติ สามารถใช้ "ใบแจ้งรายละเอียดของยอดเรียกเก็บ"ที่ออกโดยบริษัทของบัตรเครดิต เป็นใบเสร็จรับเงินแทนได้
ไกด์โพสต์เนื้อหาประสบการณ์ได้โดยไม่มีค่าใช้จ่าย แต่มีแค่ตอนที่มีลูกค้ายืนยันการจองใช้บริการไกด์,หรือจองทริปประสบการณ์ของไกด์เรียบร้อยแล้ว ระบบจะทำการหักค่าธรรมเนียมระบบ 20% จากค่าไกด์ เท่านั้น
ที่ทริปพาร์ทเนอร์ คุณสามารถกำหนดเรทค่าประสบการณ์ได้อิสระ ภายใน 100-1,000เยน ขึ้นอยู่กับ ความรู้ความสามารถ หรือความเชียวญชาญในเนื้อหาประสบการณ์นั้น กรณีที่คุณต้องการให้ลูกค้าจองใช้บริการมากๆ การติดต่อขอจองและปรึกษาไกด์นั้นจะขึ้นอยู่กับเรทราคาที่ตั้งไว้ อีกทั้งถ้าเป็นบริการที่มีความโดดเด่นไม่ซ้ำใคร ก็จะยิ่งได้รับความนิยมมาก