ข้อมูลบริษัท

ชื่อบริษัท บริษัท ทริปพาร์ทเนอร์ จำกัด(English notation Trippartner.inc)
วันก่อตั้ง วันที่ 26 ธันวาคม 2016
ทุนจดทะเบียน 30 ล้านเยน
กรรมการผู้บริหาร นาคามูระ ยูคิ
ที่ตั้ง 6-10-9 อาคาร ฮาราจูกุ โทยุ ชั้น 4 ,จินกูมาเอะ,เขต ชิบูย่า , โตเกียว 150-0001
อีเมล info@trippartner.co
เนื้อหาธุรกิจ พํฒนาปรับปรุงและดำเนินงาน โดย Triparthartner ที่ปรีกษาบริการด้านอินเตอร์เน็ตทุกประเภท

ข้อมูลบริษัท


ชื่อบริษัท

บริษัท ทริปพาร์ทเนอร์ จำกัด(English notation Trippartner.inc)


วันก่อตั้ง

วันที่ 26 ธันวาคม 2016


ทุนจดทะเบียน

30 ล้านเยน


กรรมการผู้บริหาร

นาคามูระ ยูคิ


ที่ตั้ง

6-10-9 อาคาร ฮาราจูกุ โทยุ ชั้น 4 ,จินกูมาเอะ,เขต ชิบูย่า , โตเกียว 150-0001


phone number

03-3280-8811

หากมีข้อสงสัยต้องการสอบถามเกี่ยวกับการใช้งานเว็บไซด์นี้ กรุณาไปที่หน้า "คำถามที่พบบ่อยๆ"


อีเมล

info@trippartner.co


เนื้อหาธุรกิจ

พํฒนาปรับปรุงและดำเนินงาน โดย Triparthartner ที่ปรีกษาบริการด้านอินเตอร์เน็ตทุกประเภท